อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ถนน กรป. กลาง ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 57210

โทรศัพท์ : 053 953 451

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง


การปกครอง : อำเภอเวียงเชียงรุ้ง มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลป่าซาง
2. ตำบลทุ่งก่อ
3. ตำบลดงมหาวัน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า
2. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าซาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย

พื้นที่ : 198.49 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,948 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เวียงเก่าเชียงรุ้ง เขาสูงพระบาท ธรรมชาติน้ำตก มรดกล้านนา ประชารื่นรมย์ ชื่นชมคุณธรรม

พิกัด
20°0′42″N 100°3′24″E

แผนที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ