อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์ เลขที่ 6/13 หมู่ที่ 1 ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210

โทรศัพท์ : 042 769 030

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกุสุมาลย์


การปกครอง : อำเภอกุสุมาลย์ มี 5 ตำบล 71 หมู่บ้าน
1. ตำบลกุสุมาลย์
2. ตำบลโพธิไพศาล
3. ตำบลนาโพธิ์
4. ตำบลอุ่มจาน
5. ตำบลนาเพียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิไพศาล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลอุ่มจาน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเพียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์

พื้นที่ : 454 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,778 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนดอกกระเจียว เขียวผักหวาน ยอดอาหารไข่มดแดง แมงแคงจักจั่น ลื่อลั่นประเพณีวัฒนธรรม

พิกัด
17°19′54″N 104°20′0″E

แผนที่อำเภอกุสุมาลย์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ