อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด 45190

โทรศัพท์ : 043 587 115

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปทุมรัตต์


การปกครอง : อำเภอปทุมรัตต์ มี 8 ตำบล 101 หมู่บ้าน
1. ตำบลบัวแดง
2. ตำบลโนนสวรรค์
3. ตำบลโพนสูง
4. ตำบลดอกล้ำ
5. ตำบลขี้เหล็ก
6. ตำบลหนองแคน
7. ตำบลโนนสง่า
8. ตำบลสระบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์
2. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์
3. เทศบาลตำบลโพนสูง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวแดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลขี้เหล็ก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดอกล้ำ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสง่า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสระบัว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแคน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์

พื้นที่ : 356.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,286 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองดอกบัวแดง แหล่งผ้าไหมชั้นดี ประเพณีบุญคูณลาน จักสานลือเลื่อง ฟูเฟื่องวัฒนธรรม

พิกัด
5°38′6″N 103°20′36″E

แผนที่อำเภอปทุมรัตต์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ