อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกระทุ่มแบน ถนนเจริญสวัสดิ์ ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110

โทรศัพท์ : 034 471 322

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกระทุ่มแบน


การปกครอง : อำเภอกระทุ่มแบน มี 10 ตำบล 76 หมู่บ้าน
1. ตำบลอ้อมน้อย
2. ตำบลตลาดกระทุ่มแบน
3. ตำบลคลองมะเดื่อ
4. ตำบลสวนหลวง
5. ตำบลดอนไก่ดี
6. ตำบลแคราย
7. ตำบลท่าไม้
8. ตำบลบางยาง
9. ตำบลหนองนกไข่
10. ตำบลท่าเสา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 2 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 4 อบต.)
1. เทศบาลนครอ้อมน้อย
2. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
3. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ
4. เทศบาลตำบลแคราย
5. เทศบาลตำบลดอนไก่ดี
6. เทศบาลตำบลสวนหลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกไข่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางยาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
74110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน
74130    เฉพาะตำบลอ้อมน้อย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย

พื้นที่ : 135.28 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 182,112 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ท่าจีนไหลผ่าน โรงงานมากมี ของดีเบญจรงค์ ดงกล้วยไม้งาม

พิกัด
13°39′24″N 100°16′6″E

แผนที่อำเภอกระทุ่มแบนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ