อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056 902 456

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบึงนาราง 


การปกครอง : อำเภอบึงนาราง มี 5 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลบึงนาราง
2. ตำบลห้วยแก้ว
3. ตำบลบางลาย
4. ตำบลโพธิ์ไทรงาม
5. ตำบลแหลมรัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล

พื้นที่ : 450.61 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 28,825 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บึงนารางงามสม น้ำยมอุดมดี ผ้าทอหลากสี รสดีกล้วยไข่ ผลใหญ่ฝรั่งแป้น ดินแดนหลวงพ่อสุโข

พิกัด
16°10′18″N 100°7′36″E

แผนที่อำเภอบึงนาราง