อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกะทู้ เลขที่ 51/16 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076 321 133

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกะทู้

การปกครอง : อำเภอกะทู้ มี 3 ตำบล 14 หมู่บ้าน
1. ตำบลกะทู้    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลป่าตอง    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลกมลา    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองกะทู้ 
2. เทศบาลเมืองป่าตอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอถลาง
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองภูเก็ต
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองภูเก็ต
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ 
83120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะทู้
83150    เฉพาะตำบลป่าตองและตำบลกมลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง

พื้นที่ : 67.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 57,137 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ขุนเขาโอบล้อม เพียบพร้อมวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ขบวนแห่กินผัก อนุรักษ์ประเพณี

พิกัด
7°54′32″N 98°19′59″E

แผนที่อำเภอกะทู้ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ