อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพญาเม็งราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1152 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 57290

โทรศัพท์ : 053 799 005

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพญาเม็งราย


การปกครอง : อำเภอพญาเม็งราย มี 5 ตำบล 70 หมู่บ้าน
1. ตำบลเม็งราย
2. ตำบลไม้ยา
3. ตำบลแม่เปา
4. ตำบลตาดควัน
5. ตำบลแม่ต๋ำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (3เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
2. เทศบาลตำบลเม็งราย
3. เทศบาลตำบลไม้ยา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตาดควัน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57290    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย

พื้นที่ : 620 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,243 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชื่อเป็นสง่า คุ้มพญาเด่น ร่มเย็นตาดควัน มิ่งขวัญปูล้าน

พิกัด
19°50′54″N 100°9′12″E

แผนที่อำเภอพญาเม็งรายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ