อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ที่ว่าการอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสิเกา ถนนตรัง-สิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150

โทรศัพท์ : 075 291 055

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสิเกา

การปกครอง : อำเภอสิเกา มี 5 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ่อหิน
2. ตำบลเขาไม้แก้ว
3. ตำบลกะลาเส
4. ตำบลไม้ฝาด
5. ตำบลนาเมืองเพชร

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสิเกา
2. เทศบาลตำบลควนกุน
3. เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สิเกา
92000    เฉพาะตำบลนาเมืองเพชร รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตรัง

พื้นที่ : 524.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,442 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ งามท้องทะเล เสน่ห์เกาะแก่ง แหล่งหอยตะเภา ภูเขาล้านปี

พิกัด
7°34′18″N 99°20′42″E

แผนที่อำเภอสิเกา