อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร ถนนศูนย์ราชการจังหวัด ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000

โทรศัพท์ : 042 733 503

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสกลนคร


การปกครอง : อำเภอเมืองสกลนคร มี 16 ตำบล 169 หมู่บ้าน
1. ตำบลธาตุเชิงชุม
2. ตำบลดงมะไฟ
3. ตำบลท่าแร่
4. ตำบลธาตุนาเวง
5. ตำบลเชียงเครือ
6. ตำบลงิ้วด่อน
7. ตำบลเหล่าปอแดง
8. ตำบลหนองลาด
9. ตำบลฮางโฮง
10. ตำบลขมิ้น
11. ตำบลโคกก่อง
12. ตำบลโนนหอม
13. ตำบลพังขว้าง
14. ตำบลม่วงลาย
15. ตำบลห้วยยาง
16. ตำบลดงชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 9 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลนครสกลนคร
2. เทศบาลตำบลท่าแร่
3. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่
4. เทศบาลตำบลดงมะไฟ
5. เทศบาลตำบลฮางโฮง
6. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
7. เทศบาลตำบลหนองลาด
8. เทศบาลตำบลเชียงเครือ
9. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
10. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลขมิ้น
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย
16. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลดงชน
18. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร
47220    เฉพาะตำบลขมิ้น ตำบลหนองลาด รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ
47230    เฉพาะตำบลท่าแร่ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่

พื้นที่ : 1,023.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 194,056 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุเชิงชุมคู่บ้าน พระตำหนักภูพานคู่เมือง งามลือเลื่องหนองหาร แลตระการปราสาทผึ้ง สวยสุดซึ้งสาวภูไท ถิ่นมั่นในพุทธธรรม

พิกัด
17°9′20″N 104°8′2″E

แผนที่อำเภอเมืองสกลนครความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ