อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอชานุมาน หมู่ที่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ 37210

โทรศัพท์ : 045 466 063

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอชานุมาน


การปกครอง : อำเภอชานุมาน มี 5 ตำบล 62หมู่บ้าน
1. ตำบลชานุมาน
2. ตำบลโคกก่ง
3. ตำบลโคกสาร
4. ตำบลป่าก่อ
5. ตำบลคำเขื่อนแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชานุมาน
2. เทศบาลตำบลโคกก่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลชานุมาน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสาร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
37210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน

พื้นที่ : 555.84 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 41,939 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชายแดนแห่งเดียว ป่าเขียวแสนงาม งามห้วยแก่งหิน แผ่นดินน่าอยู่ ชมหมู่ภูไท

พิกัด
16°14′0″N 105°0′0″E

แผนที่อำเภอชานุมานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ