อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอนเจดีย์ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72170

โทรศัพท์ : 035 591 055

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอนเจดีย์


การปกครอง : อำเภอดอนเจดีย์ มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอนเจดีย์
2. ตำบลสระกระโจม
3. ตำบลหนองสาหร่าย
4. ตำบลทะเลบก
5. ตำบลไร่รถ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์
2. เทศบาลตำบลสระกระโจม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสระกระโจม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์
72250    เฉพาะตำบลสระกระโจม ตำบลทะเลบก หมู่ 1, 4-10 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม

พื้นที่ : 252.08 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,676 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ

ดอนเจดีย์ แดนยุทธหัตถี อนุสาวรีย์วีรกรรม สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พิกัด
14°38′06″N 100°01′18″E

แผนที่อำเภอดอนเจดีย์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ