อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม ถนนกฤษมานิต ตำบลหนองแสง อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120

โทรศัพท์ : 043 799 458

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวาปีปทุม


การปกครอง : อำเภอวาปีปทุม มี 15 ตำบล 240 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองแสง
2. ตำบลหนองแสน
3. ตำบลขามป้อม
4. ตำบลโคกสีทองหลาง
5. ตำบลเสือโก้ก
6. ตำบลหนองทุ่ม
7. ตำบลดงใหญ่
8. ตำบลประชาพัฒนา
9. ตำบลโพธิ์ชัย
10. ตำบลหนองไฮ
11. ตำบลหัวเรือ
12. ตำบลบ้านหวาย
13. ตำบลแคน
14. ตำบลนาข่า
15. ตำบลงัวบา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวาปีปทุม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสีทองหลาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเสือโก้ก
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลประชาพัฒนา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลแคน
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า
16. องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วาปีปทุม

พื้นที่ : 605.77 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 112,214 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองนักปราชญ์ ชาตินักสู้ ผ้าไหมเลิศหรู เฟื่องฟูกลองยาว แหล่งอู่ข้าวจ่อใหญ่ ถิ่นไทยบัวงาม

พิกัด
15°50′48″N 103°22′48″E

แผนที่อำเภอวาปีปทุมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ