อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 51130

โทรศัพท์ : 053 980 271

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบ้านโฮ่ง


การปกครอง : อำเภอบ้านโฮ่ง มี 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านโฮ่ง
2. ตำบลศรีเตี้ย
3. ตำบลเหล่ายาว
4. ตำบลป่าพลู
5. ตำบลหนองปลาสะวาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง
2. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
51130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง

พื้นที่ : 596.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,897 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถ้ำหลวงงดงาม ลือนามหอมกระเทียม ลำไยรสเยี่ยม พระเจ้าสะเลียมหวานเลิศล้ำ น้ำตกงามแท้ แค่หลวงตางาม บูชาพระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพระบาทสามยอด

พิกัด
18°19′52″N 98°49′8″E

แผนที่อำเภอบ้านโฮ่งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ