อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ หมู่ที่ 1 ถนนสุขาภิบาล 10 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120

โทรศัพท์ : 037 391 970

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอองครักษ์


การปกครอง : อำเภอองครักษ์ มี 11 ตำบล 116 หมู่บ้าน
1. ตำบลองครักษ์
2. ตำบลคลองใหญ่
3. ตำบลพระอาจารย์
4. ตำบลชุมพล
5. ตำบลบึงศาล
6. ตำบลบางลูกเสือ
7. ตำบลศีรษะกระบือ
8. ตำบลบางปลากด
9. ตำบลโพธิ์แทน
10. ตำบลทรายมูล
11. ตำบลบางสมบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลองครักษ์
2. องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงศาล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศีรษะกระบือ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์แทน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางลูกเสือ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลากด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
26120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์องครักษ์

พื้นที่ : 486.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 65,129 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
-

พิกัด
14°7′17″N 101°0′14″E

แผนที่อำเภอองครักษ์SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...