อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอม่วงสามสิบ หมู่ที่ 5 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140

โทรศัพท์ : 045 489 006

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอม่วงสามสิบ


การปกครอง : อำเภอม่วงสามสิบ มี 14 ตำบล 158 หมู่บ้าน
1. ตำบลม่วงสามสิบ    มี 12 หมู่บ้าน
2. ตำบลเหล่าบก    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลดุมใหญ่    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองช้างใหญ่    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลหนองเมือง    มี 14 หมู่บ้าน
6. ตำบลเตย    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม    มี 11 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองไข่นก    มี 8 หมู่บ้าน
9. ตำบลหนองเหล่า    มี 15 หมู่บ้าน
10. ตำบลหนองฮาง    มี 9 หมู่บ้าน
11. ตำบลยางโยภาพ    มี 13 หมู่บ้าน
12. ตำบลไผ่ใหญ่    มี 12 หมู่บ้าน
13. ตำบลนาเลิง    มี 9 หมู่บ้าน
14. ตำบลโพนแพง    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงสามสิบ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าบก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดุมใหญ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมือง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเตย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไข่นก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล่า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโยภาพ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ใหญ่
14. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ม่วงสามสิบ

พื้นที่ : 917.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 84,594 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นคนดี ศรีธนญชัยสระโบราณ แหล่งกำเนิดมะขามหวาน พระโรจน์ไผ่ใหญ่ กราบไหว้หลวงพ่อเกษมสีมา ชมวัดป่าวิเวก อเนกค่าคุณธรรม

พิกัด
15°30′36″N 104°43′36″E

แผนที่อำเภอม่วงสามสิบความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ