อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง เลขที่ 101 ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075 218 014

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองตรัง

การปกครอง : อำเภอเมืองตรัง มี 15 ตำบล 119 หมู่บ้าน
1. ตำบลทับเที่ยง
2. ตำบลนาพละ
3. ตำบลบ้านควน
4. ตำบลนาบินหลา
5. ตำบลควนปริง
6. ตำบลนาโยงใต้
7. ตำบลบางรัก
8. ตำบลโคกหล่อ
9. ตำบลนาโต๊ะหมิง
10. ตำบลหนองตรุด
11. ตำบลน้ำผุด
12. ตำบลนาตาล่วง
13. ตำบลบ้านโพธิ์
14. ตำบลนาท่ามเหนือ
15. ตำบลนาท่ามใต้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 3 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลนครตรัง
2. เทศบาลตำบลคลองเต็ง
3. เทศบาลตำบลโคกหล่อ
4. เทศบาลตำบลนาตาล่วง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพละ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนาบินหลา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางรัก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโต๊ะหมิง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตรัง
92170    เฉพาะตำบลนาโยงใต้ ตำบลนาบินหลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาโยง
92190    เฉพาะตำบลนาท่ามใต้ ตำบลนาท่ามเหนือ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา

พื้นที่ : 533.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 155,184 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองผู้นำยางพารา เทิดรัษฎานุประดิษฐ์ เมืองมิตรวัฒนธรรม หมูย่างติ่มซำรสเลิศ เปิดประตูสู่อันดามัน สวรรค์นักท่องเที่ยว

พิกัด
7°33′30″N 99°36′36″E

แผนที่อำเภอเมืองตรังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ