อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต เลขที่ 267 ถนนแม่หลวน ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076 211 171

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองภูเก็ต

การปกครอง : อำเภอเมืองภูเก็ต มี 8 ตำบล 44 หมู่บ้าน
1. ตำบลตลาดใหญ่    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลตลาดเหนือ    มี - หมู่บ้าน
3. ตำบลเกาะแก้ว    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลรัษฎา    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลวิชิต    มี 9 หมู่บ้าน
6. ตำบลฉลอง    มี 10 หมู่บ้าน
7. ตำบลราไวย์    มี 7 หมู่บ้าน
8. ตำบลกะรน    มี 4 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลนคร, 5 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)
1. เทศบาลนครภูเก็ต
2. เทศบาลตำบลกะรน
3. เทศบาลตำบลรัษฎา
4. เทศบาลตำบลราไวย์
5. เทศบาลตำบลวิชิต
6. เทศบาลตำบลฉลอง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอถลาง และอำเภอกะทู้
  • ทิศใต้ ติดต่อกับทะเลอันดามัน
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวพังงา
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับทะเลอันดามัน

รหัสไปรษณีย์ 
83000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต
83100    เฉพาะตำบลกะรน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กะรน
83130    เฉพาะตำบลราไวย์และตำบลฉลอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์

พื้นที่ : 224.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 249,787 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแห่งบารมีหลวงพ่อแช่ม เจิดแจ่มไข่มุกภูเก็ต สวยเด็ดหาดทรายสีทอง เนืองนองวัฒนธรรม เด่นล้ำอาหารทะเลและพื้นเมือง ลือเลื่องแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลก

พิกัด
7°53′24″N 98°23′6″E

แผนที่อำเภอเมืองภูเก็ต



ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------



อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ