อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอป่าซาง หมู่ที่ 1 ถนนลำพูน-ลี้ ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 51120

โทรศัพท์ : 053 521 059

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอป่าซาง


การปกครอง : อำเภอป่าซาง มี 9 ตำบล 90 หมู่บ้าน
1. ตำบลป่าซาง
2. ตำบลปากบ่อง
3. ตำบลม่วงน้อย
4. ตำบลแม่แรง
5. ตำบลมะกอก
6. ตำบลบ้านเรือน
7. ตำบลน้ำดิบ
8. ตำบลนครเจดีย์
9. ตำบลท่าตุ้ม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลป่าซาง
2. เทศบาลตำบลแม่แรง
3. เทศบาลตำบลมะกอก
4. เทศบาลตำบลม่วงน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเรือน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนครเจดีย์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
51120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง

พื้นที่ : 299.95 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,341 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธบาทงามลออ ผ้าทอหัตถกรรม งามล้ำประเพณี คุณภาพดีหอมกระเทียม ยอดเยี่ยมลำไย ถิ่นใหญ่ไทยอง แผ่นดินทองหริภุญไชย

พิกัด
18°31′33″N 98°56′21″E

แผนที่อำเภอป่าซางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ