อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอละหานทราย ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 224 ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 31170

โทรศัพท์ : 044 656 289

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอละหานทราย


การปกครอง : อำเภอละหานทราย มี 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน
1. ตำบลละหานทราย
2. ตำบลหนองแวง
3. ตำบลตาจง
4. ตำบลหนองตะครอง
5. ตำบลโคกว่าน
6. ตำบลสำโรงใหม่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลละหานทราย
2. เทศบาลตำบลหนองแวง
3. เทศบาลตำบลตาจง
4. เทศบาลตำบลหนองตะครอง
5. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
31170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ละหานทราย

พื้นที่ : 735 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 73,915 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่สุขคู่เมือง ลือเลื่องพืชสวนไร่ มากมายไหมมัดหมี่ ดูดีหินหลุม ลุ่มน้ำหลากสาย ละหานทรายชายแดน

พิกัด
14°24′42″N 102°51′36″E

แผนที่อำเภอละหานทรายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ