อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอขาณุวรลักษบุรี หมู่ที่ 2 ถนนสลกบาตร-แสนตอ ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62180

โทรศัพท์ : 055 779 223


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอขาณุวรลักษบุรี


การปกครอง : อำเภอขาณุวรลักษบุรี มี 11 ตำบล 143 หมู่บ้าน
1. ตำบลโค้งไผ่
2. ตำบลปางมะค่า
3. ตำบลป่าพุทรา
4. ตำบลวังหามแห
5. ตำบลเกาะตาล
6. ตำบลยางสูง
7. ตำบลวังชะพลู
8. ตำบลบ่อถ้ำ
9. ตำบลสลกบาตร
10. ตำบลดอนแตง
11. ตำบลแสนตอ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 10 อบต.)
1. เทศบาลเมืองปางมะค่า
2. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี
3. เทศบาลตำบลสลกบาตร
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสลกบาตร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลวังหามแห
6. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชะพลู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อถ้ำ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโค้งไผ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลยางสูง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแตง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาล
12. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพุทรา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
62130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ขาณุวรลักษบุรี
62140    เฉพาะตำบลสลกบาตร ตำบลโค้งไผ่ ตำบลดอนแตง ตำบลบ่อถ้ำ ตำบลปางมะค่า ตำบลวังชะพลู ตำบลวังหามแห รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สลกบาตร


พื้นที่ : 1,158.78 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 102,591 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองตอเป็นแสน ดินแดนประพาสต้น ถิ่นคนผมแดง แหล่งอารยธรรมโบราณ

พิกัด
16°3′41″N 99°51′38″E

แผนที่อำเภอขาณุวรลักษบุรีSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...