อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองศรีสะเกษ ถนนหลักเมือง ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

โทรศัพท์ : 045 612 866

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองศรีสะเกษ


การปกครอง : อำเภอเมืองศรีสะเกษ มี 18 ตำบล 165 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองเหนือ
2. ตำบลเมืองใต้
3. ตำบลหนองครก
4. ตำบลหญ้าปล้อง
5. ตำบลโพนข่า
6. ตำบลโพธิ์
7. ตำบลหนองไผ่
8. ตำบลคูซอด
9. ตำบลหมากเขียบ
10. ตำบลซำ
11. ตำบลน้ำคำ
12. ตำบลจาน
13. ตำบลหนองแก้ว
14. ตำบลตะดอบ
15. ตำบลหนองไฮ
16. ตำบลโพนค้อ
17. ตำบลทุ่ม
18. ตำบลโพนเขวา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 15 อบต.)
1. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
2. เทศบาลตำบลน้ำคำ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองครก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหญ้าปล้อง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลคูซอด
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลซำ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหมากเขียบ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลจาน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
13. องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนค้อ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ

พื้นที่ : 576.37 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 138,143 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าวหอมกระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒธรรม เลิศล้ำสามัคคี

พิกัด
15°7′14″N 104°19′20″E

แผนที่อำเภอเมืองศรีสะเกษความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ