จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดอุตรดิตถ์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 9 อำเภอ 67 ตำบล 613 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์
2. อำเภอตรอน
3. อำเภอท่าปลา
4. อำเภอน้ำปาด
5. อำเภอฟากท่า
6. อำเภอบ้านโคก
7. อำเภอพิชัย
8. อำเภอลับแล
9. อำเภอทองแสนขัน


อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุตรดิตถ์

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ มี 17 ตำบล 154 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าอิฐ
 • ตำบลบ้านด่านนาขาม
 • ตำบลวังกะพี้
 • ตำบลบ้านเกาะ
 • ตำบลผาจุก
 • ตำบลคุ้งตะเภา
 • ตำบลน้ำริด
 • ตำบลหาดกรวด
 • ตำบลท่าเสา
 • ตำบลป่าเซ่า
 • ตำบลงิ้วงาม
 • ตำบลถ้ำฉลอง
 • ตำบลบ้านด่าน
 • ตำบลขุนฝาง
 • ตำบลวังดิน
 • ตำบลหาดงิ้ว
 • ตำบลแสนตอ
2. อำเภอตรอน มี 5 ตำบล 47 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังแดง
 • ตำบลข่อยสูง
 • ตำบลบ้านแก่ง
 • ตำบลน้ำอ่าง
 • ตำบลหาดสองแคว
3. อำเภอท่าปลา มี 7 ตำบล 76 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่าปลา
 • ตำบลร่วมจิต
 • ตำบลจริม
 • ตำบลนางพญา
 • ตำบลหาดล้า
 • ตำบลน้ำหมัน
 • ตำบลผาเลือด
4. อำเภอน้ำปาด มี 7 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลแสนตอ
 • ตำบลท่าแฝก
 • ตำบลบ้านฝาย
 • ตำบลห้วยมุ่น
 • ตำบลเด่นเหล็ก
 • ตำบลน้ำไผ่
 • ตำบลน้ำไคร้
5. อำเภอฟากท่า มี 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน
 • ตำบลฟากท่า
 • ตำบลสองคอน
 • ตำบลสองห้อง
 • ตำบลบ้านเสี้ยว
6. อำเภอบ้านโคก มี 4 ตำบล 28 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านโคก
 • ตำบลบ่อเบี้ย
 • ตำบลม่วงเจ็ดต้น
 • ตำบลนาขุม
7. อำเภอพิชัย มี 11 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลท่าสัก
 • ตำบลบ้านดารา
 • ตำบลนายาง
 • ตำบลไร่อ้อย
 • ตำบลนาอิน
 • ตำบลคอรุม
 • ตำบลพญาแมน
 • ตำบลบ้านหม้อ
 • ตำบลบ้านโคน
 • ตำบลท่ามะเฟือง
8. อำเภอลับแล มี 8 ตำบล 65 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีพนมมาศ
 • ตำบลด่านแม่คำมัน
 • ตำบลแม่พูล
 • ตำบลทุ่งยั้ง
 • ตำบลนานกกก
 • ตำบลไผ่ล้อม
 • ตำบลชัยจุมพล
 • ตำบลฝายหลวง
9. อำเภอทองแสนขัน มี 4 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลน้ำพี้
 • ตำบลผักขวง
 • ตำบลป่าคาย

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
 • อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่าน
 • อุทยานแห่งชาติต้นสักใหญ่

วนอุทยาน  : 5 แห่ง
 • วนอุทยานถ้ำจัน
 • วนอุทยานเขาพลึง - บ้านด่าน
 • วนอุทยานน้ำตกแม่เฉย
 • วนอุทยานห้วยน้ำลี
 • วนอุทยานวังยาว

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์
 • ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาอุตรดิตถ์
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาอุตรดิตถ์
 • ห้างฟรายเดย์สรรพสินค้าภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดอุตรดิตถ์

ความรู้รอบตัวจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาค : ภาคเหนือ
พื้นที่ : 7,838.592 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 439,629 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 56.09 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เหล็กน้ำพี้ลือเลื่อง เมืองลางสาดหวาน บ้านพระยาพิชัยดาบหัก ถิ่นสักใหญ่ของโลก
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกประดู่บ้าน
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสัก
อักษรย่อ : อต, UTD
อุทยานแห่งชาติ : 3 แห่ง
วนอุทยาน : 5 แห่ง

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ : 055 411 977


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ