อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ หมู่ที่ 1 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

โทรศัพท์ : 077 244 586

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกาญจนดิษฐ์


การปกครอง : อำเภอกาญจนดิษฐ์ มี 13 ตำบล 117 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าทอง    มี 9 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าทองใหม่    มี 5 หมู่บ้าน
3. ตำบลกะแดะ    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลทุ่งกง    มี 5 หมู่บ้าน
5. ตำบลกรูด    มี 10 หมู่บ้าน
6. ตำบลช้างซ้าย    มี 12 หมู่บ้าน
7. ตำบลพลายวาส    มี 9 หมู่บ้าน
8. ตำบลป่าร่อน    มี 9 หมู่บ้าน
9. ตำบลตะเคียนทอง    มี 7 หมู่บ้าน
10. ตำบลช้างขวา    มี 14 หมู่บ้าน
11. ตำบลท่าอุแท    มี 13 หมู่บ้าน
12. ตำบลทุ่งรัง    มี 5 หมู่บ้าน
13. ตำบลคลองสระ    มี 10 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์
2. เทศบาลตำบลท่าทองใหม่
3. เทศบาลตำบลช้างซ้าย
4. เทศบาลตำบลช้างขวา
5. เทศบาลตำบลกรูด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทองใหม่
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส
10. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าร่อน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทอง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอุแท
13. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งรัง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองสระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
84290    เฉพาะตำบลท่าทองใหม่ ตำบลทุ่งกง ตำบลทุ่งรัง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่
84340    เฉพาะตำบลท่าอุแท หมู่ 5, 9-10, 12-13 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก

พื้นที่ : 879.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 108,443 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หอยใหญ่นางรม ชมวิทยาลัยฝึกลิง มากยิ่งกุ้งกุลาดำ งามล้ำพระไสยาสน์ พระพุทธบาทควรผดุง รุ่งเรืองเมืองท่าทอง

พิกัด
9°09′56″N 99°28′16″E

แผนที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ