อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวารินชำราบ ถนนทหาร ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045 322 347

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวารินชำราบ


การปกครอง : อำเภอวารินชำราบ มี 16 ตำบล 190 หมู่บ้าน
1. ตำบลวารินชำราบ    มี - หมู่บ้าน
2. ตำบลธาตุ    มี 10 หมู่บ้าน
3. ตำบลท่าลาด    มี 12 หมู่บ้าน
4. ตำบลโนนโหนน    มี 12 หมู่บ้าน
5. ตำบลคูเมือง    มี 12 หมู่บ้าน
6. ตำบลสระสมิง    มี 16 หมู่บ้าน
7. ตำบลคำน้ำแซบ    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลบุ่งหวาย    มี 20 หมู่บ้าน
9. ตำบลคำขวาง    มี 10 หมู่บ้าน
10. ตำบลโพธิ์ใหญ่    มี 13 หมู่บ้าน
11. ตำบลแสนสุข    มี 20 หมู่บ้าน
12. ตำบลหนองกินเพล    มี 9 หมู่บ้าน
13. ตำบลโนนผึ้ง    มี 11 หมู่บ้าน
14. ตำบลเมืองศรีไค    มี 11 หมู่บ้าน
15. ตำบลห้วยขะยุง    มี 13 หมู่บ้าน
16. ตำบลบุ่งไหม    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 7 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองวารินชำราบ
2. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง
3. เทศบาลตำบลแสนสุข
4. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ
5. เทศบาลตำบลคำขวาง
6. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค
7. เทศบาลตำบลธาตุ
8. เทศบาลตำบลบุ่งไหม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าลาด
10. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนโหนน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล
16. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนผึ้ง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขะยุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ
34310    เฉพาะตำบลท่าลาด ตำบลบุ่งหวาย ตำบลห้วยขะยุง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ห้วยขะยุง

พื้นที่ : 619.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 160,350 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นมัสการหลวงปู่ชา มีปลาแซ่บหลาย มากพันธุ์ไม้ดอก บ่งบอกวัฒนธรรม

พิกัด
15°12′9″N 104°52′3″E

แผนที่อำเภอวารินชำราบความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ