อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33180

โทรศัพท์ : 045 687 501

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยางชุมน้อย


การปกครอง : อำเภอยางชุมน้อย มี 7 ตำบล 80 หมู่บ้าน
1. ตำบลยางชุมน้อย
2. ตำบลยางชุมใหญ่
3. ตำบลลิ้นฟ้า
4. ตำบลบึงบอน
5. ตำบลคอนกาม
6. ตำบลกุดเมืองฮาม
7. ตำบลโนนคูณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลยางชุมใหญ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเมืองฮาม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกาม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนคูณ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
33190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย

พื้นที่ : 210 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,977 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ยางชุมน้อย แดนคนขยัน หมั่นทำกิน ถิ่นหอมแดง แหล่งกระเทียมโทน

พิกัด
15°15′42″N 104°24′6″E

แผนที่อำเภอยางชุมน้อยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ