อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนมดงรัก หมู่ที่ 18 ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 32140

โทรศัพท์ : 044 508 005

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพนมดงรัก


การปกครอง : อำเภอพนมดงรัก มี 4 ตำบล 55 หมู่บ้าน
1. ตำบลบักได
2. ตำบลตาเมียง
3. ตำบลโคกกลาง
4. ตำบลจีกแดก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลบักได
2. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลจีกแดก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
32140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราสาท

พื้นที่ : 318.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,932 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ปราสาทเก่า ทิวเขางาม อ่างน้ำใส ใฝ่วัฒนธรรม

พิกัด
14°26′44″N 103°18′16″E

แผนที่อำเภอพนมดงรักความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ