อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสูงเม่น หมู่ที่ 3 ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

โทรศัพท์ : 054 541 228

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสูงเม่น


การปกครอง : อำเภอสูงเม่น มี 12 ตำบล 110 หมู่บ้าน
1. ตำบลสูงเม่น
2. ตำบลพระหลวง
3. ตำบลน้ำชำ
4. ตำบลเวียงทอง
5. ตำบลหัวฝาย
6. ตำบลสบสาย
7. ตำบลดอนมูล
8. ตำบลร่องกาศ
9. ตำบลบ้านเหล่า
10. ตำบลบ้านกาศ
11. ตำบลบ้านปง
12. ตำบลบ้านกวาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสูงเม่น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเม่น
3. องค์การบริหารส่วนตำบลพระหลวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวฝาย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลร่องกาศ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สูงเม่น
54000    เฉพาะตำบลเวียงทอง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แพร่

พื้นที่ : 375 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 72,567 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สูงเม่นถิ่นตำนาน คัมภีร์ใบลานล้ำค่า บูชาพระธาตุเนิ้งคู่บ้าน ตากธรรมงานประเพณี ผลิตภัณฑ์ดีไม้สัก อนุรักษ์อ่างแม่มาน

พิกัด
18°3′7″N 100°6′42″E

แผนที่อำเภอสูงเม่นความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ