จังหวัดสุโขทัย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสุโขทัย มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสุโขทัย มี 9 อำเภอ 86 ตำบล 843 หมู่บ้าน


อำเภอของจังหวัด
สุโขทัย มีดังนี้

1. อำเภอเมืองสุโขทัย
2. อำเภอสวรรคโลก
3. อำเภอศรีสำโรง
4. อำเภอศรีสัชนาลัย
5. อำเภอศรีนคร
6. อำเภอบ้านด่านลานหอย
7. อำเภอทุ่งเสลี่ยม
8. อำเภอคีรีมาศ
9. อำเภอกงไกรลาศพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสุโขทัย มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสุโขทัย มี 10 ตำบล 97 หมู่บ้าน

 • ตำบลธานี
 • ตำบลเมืองเก่า
 • ตำบลบ้านสวน
 • ตำบลบ้านกล้วย
 • ตำบลวังทองแดง
 • ตำบลปากแคว
 • ตำบลปากพระ
 • ตำบลยางซ้าย
 • ตำบลตาลเตี้ย
 • ตำบลบ้านหลุม

2. อำเภอสวรรคโลก มี 14 ตำบล 117 หมู่บ้าน

 • ตำบลเมืองสวรรคโลก
 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลป่ากุมเกาะ
 • ตำบลคลองยาง
 • ตำบลเมืองบางขลัง
 • ตำบลหนองกลับ
 • ตำบลคลองกระจง
 • ตำบลปากน้ำ
 • ตำบลวังพิณพาทย์
 • ตำบลท่าทอง
 • ตำบลวังไม้ขอน
 • ตำบลนาทุ่ง
 • ตำบลเมืองบางยม
 • ตำบลย่านยาว
3. อำเภอศรีสำโรง มี 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองตาล
 • ตำบลวังลึก
 • ตำบลสามเรือน
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลราวต้นจันทร์
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลวังใหญ่
 • ตำบลนาขุนไกร
 • ตำบลบ้านซ่าน
 • ตำบลเกาะตาเลี้ยง
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลทับผึ้ง
 • ตำบลวัดเกาะ
4. อำเภอศรีสัชนาลัย มี 11 ตำบล 148 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีสัชนาลัย
 • ตำบลหาดเสี้ยว
 • ตำบลท่าชัย
 • ตำบลหนองอ้อ
 • ตำบลป่างิ้ว
 • ตำบลสารจิตร
 • ตำบลแม่สำ
 • ตำบลบ้านแก่ง
 • ตำบลแม่สิน
 • ตำบลดงคู่
 • ตำบลบ้านตึก
5. อำเภอศรีนคร มี 5 ตำบล 49 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีนคร
 • ตำบลหนองบัว
 • ตำบลนครเดิฐ
 • ตำบลคลองมะพลับ
 • ตำบลน้ำขุม
6. อำเภอบ้านด่านลานหอย มี 7 ตำบล 71 หมู่บ้าน
 • ตำบลลานหอย
 • ตำบลบ้านด่าน
 • ตำบลตลิ่งชัน
 • ตำบลวังตะคร้อ
 • ตำบลวังลึก
 • ตำบลหนองหญ้าปล้อง
 • ตำบลวังน้ำขาว
7. อำเภอทุ่งเสลี่ยม มี 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน
 • ตำบลทุ่งเสลี่ยม
 • ตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์
 • ตำบลกลางดง
 • ตำบลบ้านใหม่ไชยมงคล
 • ตำบลไทยชนะศึก
8. อำเภอคีรีมาศ มี 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน
 • ตำบลศรีคีรีมาศ
 • ตำบลโตนด
 • ตำบลทุ่งยางเมือง
 • ตำบลทุ่งหลวง
 • ตำบลบ้านน้ำพุ
 • ตำบลบ้านป้อม
 • ตำบลหนองกระดิ่ง
 • ตำบลสามพวง
 • ตำบลนาเชิงคีรี
 • ตำบลหนองจิก
9. อำเภอกงไกรลาศ มี 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน

 • ตำบลกง
 • ตำบลบ้านกร่าง
 • ตำบลป่าแฝก
 • ตำบลไกรนอก
 • ตำบลไกรกลาง
 • ตำบลไกรใน
 • ตำบลดงเดือย
 • ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม
 • ตำบลกกแรต
 • ตำบลหนองตูม
 • ตำบลท่าฉนวน

อาณาเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติรามคำแหง
 • อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตสุโขทัย
 • ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดสุโขทัย

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสุโขทัย
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาสุโขทัยภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดสุโขทัย


เกร็ดความรู้จังหวัดสุโขทัย

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 6,596.09 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 577,866 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 87.61 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : มรดกโลกล้ำเลิศ กำเนิดลายสือไทย เล่นไฟลอยกระทง ดำรงพุทธศาสนา งามตาผ้าตีนจก สังคโลกทองโบราณ สักการแม่ย่าพ่อขุน รุ่งอรุณแห่งความสุข
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกบัวหลวง
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นตาล
อักษรย่อ : สท, STI
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานถ้ำลม-ถ้ำวัง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 12 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติเขาดินไพรวัน)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำเจ้าราม)
พื้นที่ป่า : 1,232,787.67 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 2 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงและสวรรควรนายก)
อุทยานประวัติศาสตร์ : 2 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย)
มรดกโลก : 1 แห่ง (เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานสุโขทัย)
รหัสไปรษณีย์ : 64000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย ถนนนิกรเกษม ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000

โทรศัพท์ : 055 611 619


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ