อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเด่นชัย เลขที่ 593 หมู่ที่ 8 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 54110

โทรศัพท์ : 054 613 943

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเด่นชัย


การปกครอง : อำเภอเด่นชัย มี 5 ตำบล 52 หมู่บ้าน
1. ตำบลเด่นชัย
2. ตำบลแม่จั๊วะ
3. ตำบลปงป่าหวาย
4. ตำบลไทรย้อย
5. ตำบลห้วยไร่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเด่นชัย
2. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย
3. เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นชัย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จั๊วะ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
54110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เด่นชัย

พื้นที่ : 265.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 34,412 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระเจ้าแสนแซ่คู่บ้าน พระธาตุสุโทนคู่เมือง ประตูล้านนาลือเลื่อง ของพื้นเมืองไม้กวาด เด่นชัยสะอาดงามตา

พิกัด
17°58′42″N 100°3′30″E

แผนที่อำเภอเด่นชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ