อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองม่วง หมู่ที่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170

โทรศัพท์ : 036 431 493

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองม่วง


การปกครอง : อำเภอหนองม่วง มี 6 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองม่วง
2. ตำบลชอนสารเดช
3. ตำบลบ่อทอง
4. ตำบลยางโทน
5. ตำบลชอนสมบูรณ์
6. ตำบลดงดินแดง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองม่วง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลยางโทน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสารเดช
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนสมบูรณ์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลดงดินแดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
15170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองม่วง

พื้นที่ : 445.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,795 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มะม่วงบริบูรณ์ ขนุนยวงงาม ข้าวหลามอร่อย ไร่อ้อยเขียวขจี ประเพณีเพียบพร้อม นอบน้อมองค์นารายณ์

พิกัด
15°14′50″N 100°39′15″E

แผนที่อำเภอหนองม่วงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ