อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ที่ว่าการอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากพลี หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก 26130

โทรศัพท์ : 037 398 011

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปากพลี


การปกครอง : อำเภอปากพลี มี 7 ตำบล 51 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากพลี
2. ตำบลนาหินลาด
3. ตำบลเกาะหวาย
4. ตำบลหนองแสง
5. ตำบลเกาะโพธิ์
6. ตำบลโคกกรวด
7. ตำบลท่าเรือ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเกาะหวาย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหวาย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหินลาด
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะโพธิ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกรวด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
26130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากพลี

พื้นที่ : 519.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,294 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สืบสานวัฒนธรรม งามล้ำธรรมชาติ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ตำนานไทย-ลาว-พวน มากล้วนอาหารปลา

พิกัด
14°9′48″N 101°16′7″E

แผนที่อำเภอปากพลีSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...