เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตทวีวัฒนา เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร โดยตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี แต่เดิมเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญ มีลำคลองหลายสาย แต่ปัจจุบันกำลังถูกเปลี่ยนแปลงเป็นหมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยมากขึ้น โดยที่ชื่อทวีวัฒนานั้นมาจากชื่อคลองทวีวัฒนาซึ่งเป็นคลองโบราณที่ถูกขุดขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5

เขตทวีวัฒนานั้นแต่เดิมชื่อว่าตำบลศาลาธรรมสพน์ อำเภอตลิ่งชัน จังหวัดธนบุรี ต่อมาเมื่อมีประชากรมากขึ้นจึงได้แยกหมู่บ้าน 7 ออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่ชื่อว่าตำบลทวีวัฒนา ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2500 ต่อมาเมื่อจังหวัดธนบุรีถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครและเปลี่ยนชื่อเป็นจังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรีเมื่อปี 2514 และถูกเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นกรุงเทพมหานครในปี พ.ศ. 2515 ตำบลทวีวัฒนาจึงถูกเปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน

ต่อมาเมื่อประชากรเริ่มหนาแน่นมากขึ้น จึงได้มีการยกฐานะขึ้นเป็นเขตทวีวัฒนาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 โดยรวมเอาแขวงทวีวัฒนาและแขวงศาลาธรรมสพน์ และพื้นที่บางส่วนของแขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรม และแขวงบางเชือกหนังเข้าไว้ด้วย


ภาพแสดงที่ตั้งเขตทวีวัฒนา


ข้อมูลสำคัญของเขตทวีวัฒนา

พื้นที่ : 50.219 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 79,771 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ : ธรรมชาติสุดสวย กล้วยไม้หลากสี สวนผักมากมี คูคลองมากมาย ใกล้แดนธรรมพุทธมณฑล ถนนสวยหลายสาย คมนาคมสะดวกสบาย สุขสมหมายทวีวัฒนา

เขตทวีวัฒนา แบ่งการปกครองออกเป็น 2 แขวง ดังนี้

  • แขวงทวีวัฒนา
  • แขวงศาลาธรรมสพน์

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตทวีวัฒนา เลขที่ 1 ซอยอุทยาน 5 ถนนอุทยาน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

โทรศัพท์ : 0 2441 4973

รหัสไปรษณีย์ : 10170

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตบางแค และเขตหนองแขม
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอสามพราน และอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


แผนที่เขต
ทวีวัฒนาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ