อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอค้อวัง หมู่ที่ 7 ถนนพลไว-ยางชุมน้อย ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160

โทรศัพท์ : 045 797 062

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอค้อวัง


การปกครอง : อำเภอค้อวัง มี 4 ตำบล 45 หมู่บ้าน
1. ตำบลค้อวัง
2. ตำบลน้ำอ้อม
3. ตำบลฟ้าห่วน
4. ตำบลกุดน้ำใส

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลค้อวัง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อวัง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ้อม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าห่วน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ค้อวัง

พื้นที่ : 150 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 25,211 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ค้อวังเมืองน่าอยู่ ถิ่นหลวงปู่มหาแปลง แหล่งข้าวปลาลุ่มน้ำชี ประเพณีล้วนงดงาม เลื่องลือนามผลิตภัณฑ์

พิกัด
15°22′4″N 104°21′28″E

แผนที่อำเภอค้อวังความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ