จังหวัดบุรีรัมย์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดบุรีรัมย์ มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดบุรีรัมย์ มี 23 อำเภอ 189 ตำบล 2,212 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์
2. อำเภอห้วยราช
3. อำเภอหนองหงส์
4. อำเภอหนองกี่
5. อำเภอสตึก
6. อำเภอลำปลายมาศ
7. อำเภอละหานทราย
8. อำเภอพุทไธสง
9. อำเภอพลับพลาชัย
10. อำเภอปะคำ
11. อำเภอประโคนชัย
12. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
13. อำเภอบ้านด่าน
14. อำเภอบ้านกรวด
15. อำเภอโนนสุวรรณ
16. อำเภอโนนดินแดง
17. อำเภอนาโพธิ์
18. อำเภอนางรอง
19. อำเภอชำนิ
20. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
21. อำเภอแคนดง
22. อำเภอคูเมือง
23. อำเภอกระสังอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โบราณสถานสำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์ มีดังนี้
1. อำเภอเมืองบุรีรัมย์ มี 19 ตำบล 323 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลชุมเห็ด
 • ตำบลอิสาณ
 • ตำบลหลักเขต
 • ตำบลบ้านบัว
 • ตำบลหนองตาด
 • ตำบลเสม็ด
 • ตำบลเมืองฝาง
 • ตำบลสะแกโพรง
 • ตำบลกระสัง
 • ตำบลสวายจีก
 • ตำบลกลันทา
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลสะแกซำ
 • ตำบลพระครู
 • ตำบลบัวทอง
 • ตำบลถลุงเหล็ก
 • ตำบลสองห้อง
 • ตำบลลุมปุ๊ก

2. อำเภอห้วยราช มี 8 ตำบล 80 หมู่บ้าน

 • ตำบลห้วยราช
 • ตำบลโคกเหล็ก
 • ตำบลสามแวง
 • ตำบลห้วยราชา
 • ตำบลเมืองโพธิ์
 • ตำบลสนวน
 • ตำบลบ้านตะโก
 • ตำบลตาเสา

3. อำเภอหนองหงส์ มี 7 ตำบล 100 หมู่บ้าน

 • ตำบลสระแก้ว
 • ตำบลสระทอง
 • ตำบลห้วยหิน
 • ตำบลเมืองฝ้าย
 • ตำบลไทยสามัคคี
 • ตำบลเสาเดียว
 • ตำบลหนองชัยศรี

4. อำเภอหนองกี่ มี 10 ตำบล 108 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองกี่
 • ตำบลท่าโพธิ์ชัย
 • ตำบลทุ่งกระเต็น
 • ตำบลเย้ยปราสาท
 • ตำบลทุ่งกระตาดพัฒนา
 • ตำบลเมืองไผ่
 • ตำบลโคกสูง
 • ตำบลดอนอะราง
 • ตำบลบุกระสัง
 • ตำบลโคกสว่าง

5. อำเภอสตึก มี 12 ตำบล 179 หมู่บ้าน

 • ตำบลสตึก
 • ตำบลดอนมนต์
 • ตำบลสะแก
 • ตำบลนิคม
 • ตำบลทุ่งวัง
 • ตำบลกระสัง
 • ตำบลเมืองแก
 • ตำบลสนามชัย
 • ตำบลหนองใหญ่
 • ตำบลท่าม่วง
 • ตำบลร่อนทอง
 • ตำบลชุมแสง

6. อำเภอลำปลายมาศ มี 16 ตำบล 216 หมู่บ้าน

 • ตำบลลำปลายมาศ
 • ตำบลทะเมนชัย
 • ตำบลหนองคู
 • ตำบลหนองโดน
 • ตำบลแสลงพัน
 • ตำบลบุโพธิ์
 • ตำบลตลาดโพธิ์
 • ตำบลหนองบัวโคก
 • ตำบลหนองกะทิง
 • ตำบลผไทรินทร์
 • ตำบลโคกกลาง
 • ตำบลหินโคน
 • ตำบลโคกสะอาด
 • ตำบลโคกล่าม
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลเมืองแฝก

7. อำเภอละหานทราย มี 6 ตำบล 84 หมู่บ้าน

 • ตำบลละหานทราย
 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลตาจง
 • ตำบลหนองตะครอง
 • ตำบลโคกว่าน
 • ตำบลสำโรงใหม่

8. อำเภอพุทไธสง มี 7 ตำบล 97 หมู่บ้าน

 • ตำบลพุทไธสง
 • ตำบลบ้านแวง
 • ตำบลมะเฟือง
 • ตำบลหายโศก
 • ตำบลบ้านจาน
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลบ้านเป้า

9. อำเภอพลับพลาชัย มี 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน

 • ตำบลสะเดา
 • ตำบลป่าชัน
 • ตำบลจันดุม
 • ตำบลสำโรง
 • ตำบลโคกขมิ้น

10. อำเภอปะคำ มี 5 ตำบล 77 หมู่บ้าน

 • ตำบลปะคำ
 • ตำบลหูทำนบ
 • ตำบลไทยเจริญ
 • ตำบลโคกมะม่วง
 • ตำบลหนองบัว

11. อำเภอประโคนชัย มี 16 ตำบล 182 หมู่บ้าน

 • ตำบลประโคนชัย
 • ตำบลสี่เหลี่ยม
 • ตำบลแสลงโทน
 • ตำบลประทัดบุ
 • ตำบลบ้านไทร
 • ตำบลตะโกตาพิ
 • ตำบลละเวี้ย
 • ตำบลโคกตูม
 • ตำบลจรเข้มาก
 • ตำบลโคกมะขาม
 • ตำบลปังกู
 • ตำบลหนองบอน
 • ตำบลโคกย่าง
 • ตำบลไพศาล
 • ตำบลเขาคอก
 • ตำบลโคกม้า

12. อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ มี 5 ตำบล 55 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองแวง
 • ตำบลกู่สวนแตง
 • ตำบลทองหลาง
 • ตำบลหนองเยือง
 • ตำบลแดงใหญ่

13. อำเภอบ้านด่าน มี 4 ตำบล 59 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านด่าน
 • ตำบลโนนขวาง
 • ตำบลปราสาท
 • ตำบลวังเหนือ

14. อำเภอบ้านกรวด มี 9 ตำบล 115 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านกรวด
 • ตำบลปราสาท
 • ตำบลจันทบเพชร
 • ตำบลโนนเจริญ
 • ตำบลบึงเจริญ
 • ตำบลหนองไม้งาม
 • ตำบลสายตะกู
 • ตำบลเขาดินเหนือ
 • ตำบลหินลาด

15. อำเภอโนนสุวรรณ มี 4 ตำบล 56 หมู่บ้าน

 • ตำบลโนนสุวรรณ
 • ตำบลโกรกแก้ว
 • ตำบลดงอีจาน
 • ตำบลทุ่งจังหัน


16. อำเภอโนนดินแดง มี 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน

 • ตำบลโนนดินแดง
 • ตำบลลำนางรอง
 • ตำบลส้มป่อย

17. อำเภอนาโพธิ์ มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน

 • ตำบลนาโพธิ์
 • ตำบลดอนกอก
 • ตำบลบ้านคู
 • ตำบลศรีสว่าง
 • ตำบลบ้านดู่

18. อำเภอนางรอง มี 15 ตำบล 188 หมู่บ้าน

 • ตำบลนางรอง
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลทุ่งแสงทอง
 • ตำบลสะเดา
 • ตำบลหัวถนน
 • ตำบลหนองโบสถ์
 • ตำบลหนองยายพิมพ์
 • ตำบลหนองกง
 • ตำบลทรัพย์พระยา
 • ตำบลถนนหัก
 • ตำบลลำไทรโยง
 • ตำบลหนองไทร
 • ตำบลบ้านสิงห์
 • ตำบลก้านเหลือง

19. อำเภอชำนิ มี 6 ตำบล 63 หมู่บ้าน

 • 1. ตำบลชำนิ
 • 2. ตำบลละลวด
 • 3. ตำบลหนองปล่อง
 • 4. ตำบลโคกสนวน
 • 5. ตำบลช่อผกา
 • ตำบลเมืองยาง

20. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน

 • ตำบลตาเป๊ก
 • ตำบลยายแย้มวัฒนา
 • ตำบลอีสานเขต
 • ตำบลถาวร
 • ตำบลเจริญสุข


21. อำเภอแคนดง มี ตำบล 54 หมู่บ้าน

 • ตำบลแคนดง
 • ตำบลหัวฝาย
 • ตำบลดงพลอง
 • ตำบลสระบัว

22. อำเภอคูเมือง มี 7 ตำบล 106 หมู่บ้าน

 • ตำบลคูเมือง
 • ตำบลตูมใหญ่
 • ตำบลปะเคียบ
 • ตำบลหนองขมาร
 • ตำบลบ้านแพ
 • ตำบลหินเหล็กไฟ
 • ตำบลพรสำราญ

23. อำเภอกระสัง มี 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน

 • ตำบลกระสัง
 • ตำบลชุมแสง
 • ตำบลลำดวน
 • ตำบลบ้านปรือ
 • ตำบลสองชั้น
 • ตำบลห้วยสำราญ
 • ตำบลสูงเนิน
 • ตำบลกันทรารมย์
 • ตำบลหนองเต็ง
 • ตำบลศรีภูมิ
 • ตำบลเมืองไผ่
อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
 • มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์)
 • วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์
ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน บุรีรัมย์
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาบุรีรัมย์
 • ห้างโลตัส สาขาสตึก
 • ห้างโลตัส สาขานางรอง
 • ห้างโลตัส สาขาลำปลายมาศ
 • ห้างโลตัส สาขาประโคนชัย
 • ห้างโลตัส สาขาละหานทราย (โกเฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต)
 • ห้างบิ๊กซี สาขาบุรีรัมย์
 • ห้างบิ๊กซี สาขาหนองกี่
 • ห้างทวีกิจ ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาบุรีรัมย์
 • ห้างทวีกิจ สาขานางรอง


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดบุรีรัมย์


เกร็ดความรู้จังหวัดบุรีรัมย์

ภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ : 10,322.89 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,573,230 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 152.40 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสุพรรณิการ์
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นแปะ
อักษรย่อ : บร, BRM
อุทยานแห่งชาติ : -
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานเขากระโดง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 22 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 1 แห่ง (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 5 แห่ง
พื้นที่ป่า : 552,134.84 ไร่ (8.09% ของพื้นที่ทั้งหมด)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : -
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง)
มรดกโลก : 1 แห่ง (กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่)
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานบุรีรัมย์)
รหัสไปรษณีย์ : 31000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 1159 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000

โทรศัพท์ : 044 611 342


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ