อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล หมู่ที่ 1 ตำบลเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

โทรศัพท์ : 044 828 110

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอภักดีชุมพล


การปกครอง : อำเภอภักดีชุมพล มี 4 ตำบล 47 หมู่บ้าน
1. ตำบลเจาทอง
2. ตำบลวังทอง
3. ตำบลแหลมทอง
4. ตำบลบ้านเจียง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมทอง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเจาทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ภักดีชุมพล

พื้นที่ : 900.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,801 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองบ่อทองคำ ลำน้ำเจียงเจา ภูเขาล้อมรอบ ขอบรอยต่อสามภาค หลากหลายพืชผล ประชาชนภักดี มากมีน้ำตก มรดกถ้ำแก้ว มาเที่ยวแล้วไม่ผิดหวัง

พิกัด
15°54′18″N 101°25′18″E

แผนที่อำเภอภักดีชุมพลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ