อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอตะกั่วทุ่ง หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82130

โทรศัพท์ : 076 496 532

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอตะกั่วทุ่ง


การปกครอง : อำเภอตะกั่วทุ่ง มี 7 ตำบล 68 หมู่บ้าน
1. ตำบลกระโสม
2. ตำบลคลองเคียน
3. ตำบลถ้ำ
4. ตำบลโคกกลอย
5. ตำบลกะไหล
6. ตำบลหล่อยูง
7. ตำบลท่าอยู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกระโสม
2. เทศบาลตำบลโคกกลอย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกระโส
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยูง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอยู่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
82130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง

พื้นที่ : 610.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,777 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ท่าเรือเด่น เป็นเมืองเก่า เขาถ้ำสวย รวยคุณธรรม

พิกัด
8°23′32″N 98°27′7″E

แผนที่อำเภอตะกั่วทุ่งความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ