อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ถนนเลี่ยงเมืองหัวคู ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 043 814 891

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

การปกครอง : อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ มี 17 ตำบล 180 หมู่บ้าน
1. ตำบลกาฬสินธุ์
2. ตำบลเหนือ
3. ตำบลหลุบ
4. ตำบลไผ่
5. ตำบลลำปาว
6. ตำบลลำพาน
7. ตำบลเชียงเครือ
8. ตำบลบึงวิชัย
9. ตำบลห้วยโพธิ์
10. ตำบลภูปอ
11. ตำบลภูดิน
12. ตำบลหนองกุง
13. ตำบลกลางหมื่น
14. ตำบลขมิ้น
15. ตำบลโพนทอง
16. ตำบลนาจารย์
17. ตำบลลำคลอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 15 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

 1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
 2. เทศบาลตำบลนาจารย์
 3. เทศบาลตำบลหนองสอ
 4. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์
 5. เทศบาลตำบลลำคลอง
 6. เทศบาลตำบลเชียงเครือ
 7. เทศบาลตำบลหลุบ
 8. เทศบาลตำบลบึงวิชัย
 9. เทศบาลตำบลเหนือ
 10. เทศบาลตำบลไผ่
 11. เทศบาลตำบลลำพาน
 12. เทศบาลตำบลภูปอ
 13. เทศบาลตำบลภูดิน
 14. เทศบาลตำบลขมิ้น
 15. เทศบาลตำบลโพนทอง
 16. เทศบาลตำบลกลางหมื่น
 17. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
46000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กาฬสินธุ์

พื้นที่ : 649.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 144,859 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อองค์ดำลือเลื่อง เมืองฟ้าแดดสงยาง โปงลางเลิศล้ำ วัฒนธรรมผู้ไท ผ้าไหมแพรวา ผาเสวยภูพาน มหาธารลำปาว ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปี

พิกัด
16°25′57″N 103°30′22″E

แผนที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ