อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม หมู่ที่ 1 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120

โทรศัพท์ : 038 552 333

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพนมสารคาม


การปกครอง : อำเภอพนมสารคาม มี 8 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลพนมสารคาม
2. ตำบลหนองแหน
3. ตำบลท่าถ่าน
4. ตำบลหนองยาว
5. ตำบลเขาหินซ้อน
6. ตำบลเมืองเก่า
7. ตำบลบ้านซ่อง
8. ตำบลเกาะขนุน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลพนมสารคาม
2. เทศบาลตำบลท่าถ่าน
3. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
5. เทศบาลตำบลเกาะขนุน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพนมสารคาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
24120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม

พื้นที่ : 550 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 83,238 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
คลองท่าลาดทิวทัศน์น่ายล ถนนพระรถเสน อาชีพเด่นเกษตรกรรม วัฒนธรรมไทยพวน สวนพฤกษศาสตร์ล้ำค่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

พิกัด
13°44′40″N 101°20′49″E

แผนที่อำเภอพนมสารคามSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...