อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองหาน ถนนอุดรธานี-สกลนคร ตำบลหนองหาน อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 41130

โทรศัพท์ : 042 261 275

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองหาน


การปกครอง : อำเภอหนองหาน มี 12 ตำบล 161 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองหาน
2. ตำบลหนองเม็ก
3. ตำบลหนองสระปลา
4. ตำบลพังงู
5. ตำบลดอนหายโศก
6. ตำบลสะแบง
7. ตำบลหนองไผ่
8. ตำบลสร้อยพร้าว
9. ตำบลผักตบ
10. ตำบลบ้านเชียง
11. ตำบลโพนงาม
12. ตำบลบ้านยา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองหาน
2. เทศบาลตำบลบ้านเชียง
3. เทศบาลตำบลหนองเม็ก
4. เทศบาลตำบลหนองไผ่
5. เทศบาลตำบลผักตบ
6. เทศบาลตำบลโคกสูง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเชียง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพังงู
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสระปลา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสะแบง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหายโศก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสร้อยพร้าว
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
41130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองหาน
41320    เฉพาะตำบลบ้านเชียง ตำบลบ้านยา ตำบลหนองสระปลา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านเชียง

พื้นที่ : 708.12 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 116,529 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนแห่งอารยธรรมห้าพันปี ธานีคนโบราณ ชำนาญปั้นหม้อ บ่อเสวยสวนสวรรค์ พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง ชื่อเสียงมรดกโลก

พิกัด
17°21′38″N 103°6′20″E

แผนที่อําเภอหนองหานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ