อําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอําเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเนินขาม เลขที่ 224 หมู่ที่ 14 ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท 17130

โทรศัพท์ : 056 946 475

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเนินขาม

การปกครอง : อําเภอเนินขาม มี 3 ตำบล 48 หมู่บ้าน
1. ตำบลเนินขาม
2. ตำบลกะบกเตี้ย
3. ตำบลสุขเดือนห้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเนินขาม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลกะบกเตี้ย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสุขเดือนห้า

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
17130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หันคา

พื้นที่ : 270.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 16,754 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สินค้าพื้นบ้าน หมอนขวานหลากสี ผ้าไหมชั้นดี มัดหมี่สวยงาม เนินขามบ้านเรา

พิกัด
14°57′44″N 99°54′42″E

แผนที่อําเภอเนินขามความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ