อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอประทาย เลขที่ 499 หมู่ที่ 16 ถนนเจนจบทิศ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

โทรศัพท์ : 044 479 113

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอประทาย


การปกครอง : อำเภอประทาย มี 13 ตำบล 151 หมู่บ้าน
1. ตำบลประทาย    มี 17 หมู่บ้าน
2. ตำบลหนองพลวง    มี 12 หมู่บ้าน
3. ตำบลหันห้วยทราย    มี 9 หมู่บ้าน
4. ตำบลวังไม้แดง    มี 11 หมู่บ้าน
5. ตำบลโนนเพ็ด    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลกระทุ่มราย    มี 17 หมู่บ้าน
7. ตำบลนางรำ    มี 13 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองค่าย    มี 14 หมู่บ้าน
9. ตำบลตลาดไทร    มี 13 หมู่บ้าน
10. ตำบลดอนมัน    มี 10 หมู่บ้าน
11. ตำบลทุ่งสว่าง    มี 8 หมู่บ้าน
12. ตำบลโคกกลาง    มี 9 หมู่บ้าน
13. ตำบลเมืองโดน    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 13 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลประทาย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้แดง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค่าย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย
9. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนางรำ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด
12. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสว่าง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
30180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประทาย

พื้นที่ : 600.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 77,322 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นางรำปราสาทหิน แดนดินป้อมปราการ โป่งนกแหล่งโบราณ ตระการบึงกระโตน

พิกัด
15°32′0″N 102°43′22″E

แผนที่อำเภอประทายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ