อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

โทรศัพท์ : 043 511 689

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองร้อยเอ็ด


การปกครอง : อำเภอเมืองร้อยเอ็ด มี 15 ตำบล 201 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลโนนตาล
3. ตำบลปอภาร
4. ตำบลสีแก้ว
5. ตำบลรอบเมือง
6. ตำบลเหนือเมือง
7. ตำบลเมืองทอง
8. ตำบลขอนแก่น
9. ตำบลแคนใหญ่
10. ตำบลนาโพธิ์
11. ตำบลดงลาน
12. ตำบลสะอาดสมบูรณ์
13. ตำบลหนองแวง
14. ตำบลหนองแก้ว
15. ตำบลโนนรัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)

1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
2. เทศบาลตำบลสีแก้ว
3. เทศบาลตำบลโนนตาล
4. เทศบาลตำบลปอภาร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแคนใหญ่
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดงลาน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาดสมบูรณ์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแก้ว
15. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด

พื้นที่ : 493.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 158,338 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระสังกระจายศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตแคนลือเลื่อง บึงพลาญชัยงามประเทือง ถิ่นเมืองสาเกตนคร

พิกัด
16°3′12″N 103°39′12″E

แผนที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ