อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยางสีสุราช ถนนสีสุราช ตำบลยางสีสุราช อำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม 44210

โทรศัพท์ : 043 729 166

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยางสีสุราช


การปกครอง : อำเภอยางสีสุราช มี 7 ตำบล 91 หมู่บ้าน
1. ตำบลยางสีสุราช
2. ตำบลหนองบัวสันตุ
3. ตำบลนาภู
4. ตำบลสร้างแซ่ง
5. ตำบลแวงดง
6. ตำบลดงเมือง
7. ตำบลบ้านกู่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีสุราช
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาภู
4. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแวงดง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
44210    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยางสีสุราช

พื้นที่ : 242.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 35,054 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เจียระไนพลอยหลากสี หลากหลายผ้าไหมเนื้อดี มากมีต้นยางใหญ่

พิกัด
15°41′24″N 103°6′12″E

แผนที่อำเภอยางสีสุราช