อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปาย ถนนราษฎร์ดำรง ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58130

โทรศัพท์ : 053 699 195


ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปาย


การปกครอง : อำเภอปาย มี 7 ตำบล 66 หมู่บ้าน
1. ตำบลเวียงใต้
2. ตำบลเวียงเหนือ
3. ตำบลโป่งสา
4. ตำบลแม่นาเติง
5. ตำบลเมืองแปง
6. ตำบลทุ่งยาว
7. ตำบลแม่ฮี้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปาย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
8. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
58130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปาย

พื้นที่ : 2,244.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,702 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำปายสายธาร นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ลือเลื่องกระเทียมพันธุ์ดี ป่าเขียวขจีรอบทิศ วิถีชีวิตสงบร่มเย็น

พิกัด
19°21′31″N 98°26′24″E

แผนที่อำเภอปายความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ