อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอควนโดน หมู่ที่ 1 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล 91160

โทรศัพท์ : 074 795 125

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอควนโดน


การปกครอง : อำเภอควนโดน มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลควนโดน
2. ตำบลวังประจัน
3. ตำบลควนสตอ
4. ตำบลย่านซื่อ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลควนโดน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังประจัน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
91160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ควนโดน

พื้นที่ : 199.03 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,233 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สำเนียงโดดเด่น ร่มเย็นชลประทาน จำปาดะหอมหวาน อุทยานทะเลบัน ตลาดสัมพันธ์ชายแดน

พิกัด
6°47′18″N 100°4′36″E

แผนที่อำเภอควนโดนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ