อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย เลขที่ 1111 หมู่ที่ 1 ถนนพิสัยสรเดช ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042 471 413

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพนพิสัย

การปกครอง : อำเภอโพนพิสัย มี 11 ตำบล 159 หมู่บ้าน
1. ตำบลจุมพล
2. ตำบลวัดหลวง
3. ตำบลกุดบง
4. ตำบลชุมช้าง
5. ตำบลทุ่งหลวง
6. ตำบลเหล่าต่างคำ
7. ตำบลนาหนัง
8. ตำบลเซิม
9. ตำบลบ้านโพธิ์
10. ตำบลบ้านผือ
11. ตำบลสร้างนางขาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 10 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพนพิสัย
2. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดบง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชุมช้าง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าต่างคำ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเซิม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
43120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย

พื้นที่ : 642.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 98,258 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อพระเสียงคู่บ้าน ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค

พิกัด
18°1′19″N 103°4′38″E

แผนที่อำเภอโพนพิสัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ