อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหาร ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

โทรศัพท์ : 042 611 550

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองมุกดาหาร


การปกครอง : อำเภอเมืองมุกดาหาร มี 13 ตำบล 149 หมู่บ้าน
1. ตำบลมุกดาหาร
2. ตำบลดงเย็น
3. ตำบลศรีบุญเรือง
4. ตำบลคำอาฮวน
5. ตำบลบ้านโคก
6. ตำบลคำป่าหลาย
7. ตำบลบางทรายใหญ่
8. ตำบลนาสีนวน
9. ตำบลโพนทราย
10. ตำบลนาโสก
11. ตำบลผึ่งแดด
12. ตำบลบ้านโคก
13. ตำบลกุดแข้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 10 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)
1. เทศบาลเมืองมุกดาหาร
2. เทศบาลตำบลมุก
3. เทศบาลตำบลนาโสก
4. เทศบาลตำบลคำอาฮวน
5. เทศบาลตำบลนาสีนวน
6. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
7. เทศบาลตำบลดงมอน
8. เทศบาลตำบลโพนทราย
9. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย
10. เทศบาลตำบลผึ่งแดด
11. เทศบาลตำบลดงเย็น
12. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแข้
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
49000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร

พื้นที่ : 1,235.07 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 136,706 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ขึ้นภูมโนรมย์ชมเมืองมุกด์ สุขสราญไปถ้ำฝ่ามือแดง แสงสุรีย์ฉายบนภูผาเทิบ เอิบอาบธรรมพระองค์หลวงสิงห์สอง ซื้อของต้องที่ตลาดอินโดจีน กินปลาอร่อยจากแม่น้ำโขง โยงมุกด์-สะหวันสะพานไทย-ลาว

พิกัด
16°32′18″N 104°42′54″E

แผนที่อำเภอเมืองมุกดาหารเกร็ดความรู้อำเภอเมืองมุกดาหาร
- อำเภอเมืองมุกดาหารเป็นที่ตั้งของสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ