อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ออน เลขที่ 135 หมู่ที่ 9 ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 50130

โทรศัพท์ : 053 929 099

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ออน


การปกครอง : อำเภอแม่ออน มี 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน
1. ตำบลออนเหนือ    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลออนกลาง    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านสหกรณ์    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลห้วยแก้ว    มี 8 หมู่บ้าน
5. ตำบลแม่ทา    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลทาเหนือ    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลออนกลาง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านสหกรณ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50130    รับผิดชอบโดย ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง

พื้นที่ : 442.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 21,021 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ผาตั้งธาตุคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม รื่นรมย์น้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม

พิกัด
18°46′34″N 99°14′53″E

แผนที่อำเภอแม่ออน
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ