เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร | ข้อมูลเขต สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

เขตดอนเมือง เป็น 1 ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของกรุงเทพมหานครติดกับจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนนทบุรี สภาพโดยทั่วไปเป็นเขตที่อยู่อาศัยที่มีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่น เป็นที่ตั้งของท่าอาศยานดอนเมือง อดีตท่าอากาศยานหลักของประเทศไทย (ก่อนที่จะย้ายท่าอากาศยานหลักไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เนื่องมาจากการจราจรทางอากาศที่หนาแน่น และไม่สามารถขยายพื้นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองให้ใญ่กว่านี้ได้อีกแล้ว) 

นอกจากนี้เขตดอนเมืองยังเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ของทหารอากาศ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของกองทัพอากาศไทย พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และสถานที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศอีกมากมาย


ภาพแสดงที่ตั้งเขตดอนเมือง

ข้อมูลสำคัญของเขตดอนเมือง

พื้นที่ : 36.803 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 165,941 คน (31 ธันวาคม 2566 กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย)
คำขวัญ :  ประตูสู่ประเทศ อาณาเขตทัพฟ้า งามสง่าสนามบินดอนเมือง เลื่องชื่อรับชาวต่างประเทศ เหนือสุดเขตกรุงเทพมหานคร

เขตดอนเมือง แบ่งการปกครองออกเป็น 3 แขวง ดังนี้

  • แขวงสีกัน
  • แขวงดอนเมือง
  • แขวงสนามบิน

สถานที่ติดต่อ : สำนักงานเขตดอนเมือง เลขที่ 999 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 0 2565 9424

รหัสไปรษณีย์ : 10210

อาณาเขต
ทิศเหนือ - ติดต่อกับอำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก - ติดต่อกับเขตสายไหม และเขตบางเขน
ทิศใต้ - ติดต่อกับเขตหลักสี่
ทิศตะวันตก - ติดต่อกับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


แผนที่เขตดอนเมืองความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ