อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 38220

โทรศัพท์ : 042 416 185

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบึงโขงหลง


การปกครอง : อำเภอบึงโขงหลง มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลบึงโขงหลง
2. ตำบลดงบัง
3. ตำบลโพธิ์หมากแข้ง
4. ตำบลท่าดอกคำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบึงโขงหลง
2. เทศบาลตำบลบึงงาม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดงบัง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38220    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บึงโขงหลง

พื้นที่ : 398.15 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,692 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ภูลังกา ไร่ยา สวนนก น้ำตก สวนยาง เส้นทางสุดแดน

พิกัด
17°58′0″N 104°2′42″E

แผนที่อำเภอบึงโขงหลงความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ